biuro@isp4trucks.com
  • Bij gebruikmaking van de garantievoorwaarden dient de Klant een melding te doen via het contactformulier of rechtstreeks op het e-mailadres van de fabrikant: biuro@isp4trucks.com.
  • Als het product geen garantiekaart van de fabrikant heeft, is het aankoopbewijs dat bij de bestelling is gevoegd het document dat het recht op garantie bevestigt.
  • Als het gekochte product beschadigd is of naar uw mening niet goed functioneert, neem dan contact op met een van onze verkoopvertegenwoordigers per e-mail of per telefoon.
  • Allerlei vragen met betrekking tot onregelmatigheden in het functioneren van de aangekochte apparatuur dienen bij het indienen van de klacht aan de medewerker te worden gemeld.
  • Herstelde of vervangen door defectvrije goederen worden steeds op onze kosten teruggestuurd naar de klant.