biuro@isp4trucks.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.ISP4TRUCKS.COM

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
  2. ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  4. ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  5. ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  7.  COOKIES ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Αυτή η πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας είναι ενημερωτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για Παραλήπτες Υπηρεσιών ή Πελάτες της Ιστοσελίδας. Η πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει πρωτίστως τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων, σκοπών και περιόδου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στην ιστοσελιδα.
1.2. Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ISP4TRUCKS  λειτουργεί με την επωνυμία της εταιρείας εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ISP4TRUCKS με την έδρα της στην Κρακοβία, ul. Spółdzielców 3/21, κωδικός 30-682 Κρακοβία, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό: 0000507677, οι φάκελοι της εταιρείας τηρούνται από το Περιφερειακό Δικαστήριο για την Κρακοβία - Śródmieście, στο Εθνικό Δικαστήριο της Κρακοβίας, Εγγραφή, REGON: 123099173, NIP: 9452178965 και διεύθυνση για παραδόσεις: ul. Spółdzielców 3/21, κωδικός 30-682 Κρακοβία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: biuro@isp4trucks.com, αριθμός τηλεφώνου: 785 005 572 - εφεξής "διαχειριστής".
1.3. Τα προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - εφεξής «GDPR" ή "Κανονισμός GDPR”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι εθελοντική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Παραλήπτη της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα είναι εθελοντική.
1.5. Ο Διαχειριστής μεριμνά ιδιαίτερα για την προστασία των συμφερόντων των προσώπων στα οποία αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται από αυτόν και ειδικότερα είναι υπεύθυνος και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν: (1) υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. (2) συλλέγονται για καθορισμένους, νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που δεν συνάδει με αυτούς τους σκοπούς· (3) πραγματικά ορθά και επαρκή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· (4) αποθηκεύεται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και (5) υποβάλλεται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει επαρκή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένα ή παράνομα επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
1.6. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τον κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων ή ελευθεριών των φυσικών προσώπων με διαφορετική πιθανότητα και σοβαρότητα, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και να είναι σε θέση να το αποδείξει. Αυτά τα μέτρα επανεξετάζονται και ενημερώνονται όπως απαιτείται. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα για να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν και να τροποποιήσουν προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

2. ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Ο διαχειριστής δικαιούται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις όπου - και στον βαθμό που - πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης· (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται στον Διαχειριστή· ή (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Διαχειριστή ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
2.2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διαχειριστή απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον ενός από τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο 2.1 Πολιτική απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Παραληπτών Υπηρεσιών από τον Διαχειριστή αναφέρονται στην επόμενη ενότητα της πολιτικής απορρήτου - σε σχέση με τον δεδομένο σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή.

3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3.1. Κάθε φορά, ο σκοπός, η βάση και η περίοδος καθώς και οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής προκύπτουν από ενέργειες που έγιναν από έναν δεδομένο Παραλήπτη Υπηρεσίας ή από τον Διαχειριστή.
3.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως μέρος της Ιστοσελίδας για τους ακόλουθους σκοπούς, με βάση και κατά τις περιόδους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων Περίοδος διατήρησης δεδομένων
Η χρήση της Ιστοσελίδας και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Άρθρο 6 παρ. 1 λιτ. στ) Κανονισμοί GDPR (νόμιμο συμφέρον του διαχειριστή) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη διάρκεια του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Διαχειριστή. Η παραγραφή καθορίζεται από το νόμο και ειδικότερα τον Αστικό Κώδικα (η βασική παραγραφή για αξιώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη).
Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ανάλυση επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο Άρθρο 6 παρ. 1 λιτ. στ) Κανονισμοί GDPR (νόμιμο συμφέρον του διαχειριστή) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη διάρκεια του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Διαχειριστή. Η παραγραφή καθορίζεται από το νόμο και ειδικότερα τον Αστικό Κώδικα (η βασική παραγραφή για αξιώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη).

4. ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

4.1. Για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, είναι απαραίτητο ο Διαχειριστής να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών φορέων. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί μόνο τις υπηρεσίες τέτοιων φορέων επεξεργασίας που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR και να προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
4.2. Η διαβίβαση δεδομένων από τον Διαχειριστή δεν πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση και όχι σε όλους τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου - ο Διαχειριστής παρέχει δεδομένα μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο για ο βαθμός που είναι απαραίτητος για την επίτευξή του.
4.3. Προσωπικά δεδομένα της Υπηρεσίας Οι Παραλήπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να μεταβιβαστούν στους ακόλουθους παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών: εφορία
4.3.1.      πάροχοι λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν στον Διαχειριστή λογιστική, νομική ή συμβουλευτική υποστήριξη (συγκεκριμένα, λογιστικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία είσπραξης χρεών) - ο Διαχειριστής παρέχει τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε επιλεγμένο προμηθευτή που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη ενός δεδομένου σκοπού δεδομένων επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

4.3.2.      πάροχοι κοινωνικών προσθηκών, σεναρίων και άλλων παρόμοιων εργαλείων που τοποθετούνται στον Ιστότοπο που επιτρέπουν στο πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο να κατεβάζει περιεχόμενο από τους παρόχους των εν λόγω προσθηκών (π.χ. σύνδεση χρησιμοποιώντας στοιχεία σύνδεσης κοινωνικού δικτύου) και μεταφορά των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη σε αυτούς τους παρόχους για αυτόν τον σκοπό, συμπεριλαμβανομένων:

4.3.2.1.      Facebook Ireland Ltd. – Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικών δικτύων Facebook στον Ιστότοπο (π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει!", Κοινή χρήση ή σύνδεση χρησιμοποιώντας στοιχεία σύνδεσης στο Facebook) και ως εκ τούτου συλλέγει και παρέχει προσωπικά δεδομένα του Παραλήπτη της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο στη Facebook Ireland Ltd. ( 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) στο βαθμό και σύμφωνα με τους κανόνες απορρήτου που είναι διαθέσιμοι εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/ (αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες στον ιστότοπο - συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, τους ιστότοπους που επισκέφθηκες, τις αγορές, τις προβαλλόμενες διαφημίσεις και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών - ανεξάρτητα από το αν ο Χρήστης έχει λογαριασμό Facebook και είναι συνδεδεμένος στο Facebook).

 

5. ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

5.1. Ο Κανονισμός GDPR επιβάλλει στον Διαχειριστή την υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθ. 22 δευτ. 1 και 4 του κανονισμού GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες λήψης τους, καθώς και σχετικά με τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Έχοντας αυτό υπόψη, ο Διαχειριστής παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανή δημιουργία προφίλ σε αυτήν την ενότητα της πολιτικής απορρήτου.
5.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για δημιουργία προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτού από τον Διαχειριστή δεν ισχύουν για τη δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον Ιστότοπο
5.3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει παρόμοια σημαντικά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1.         Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή φορητότητας – το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να τα διορθώσει, να τα διαγράψει («δικαίωμα στη λήθη») ή να περιορίσει την επεξεργασία και έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία και έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα στοιχεία του. Λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων αναφέρονται στο άρθ. 15-21 του Κανονισμού GDPR.
6.2.         Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή – πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τον Διαχειριστή βάσει συγκατάθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ή το άρθ. 9 δευτ. 2 λιτ. α) του Κανονισμού GDPR), έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
6.3.         Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή – το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή με τον τρόπο και τον τρόπο που καθορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και της πολωνικής νομοθεσίας, ιδίως στον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
6.4.         Δικαίωμα αντίρρησης – το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή - για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του - στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν βάσει του άρθ. 6 δευτ. 1 λιτ. ε) (δημόσιο συμφέρον ή καθήκοντα) ή στ) (νόμιμο συμφέρον του διαχειριστή), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται πλέον να επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αποδείξει την ύπαρξη έγκυρων νομικά δικαιολογημένων λόγων επεξεργασίας, που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή λόγους θεμελίωσης, διερεύνησης ή υπεράσπισης αξιώσεων .
6.5.         Δικαίωμα αντίρρησης στο άμεσο μάρκετινγκ – εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ.
6.6. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό το σημείο της πολιτικής απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή στέλνοντας ένα κατάλληλο μήνυμα γραπτώς ή μέσω e-mail στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στην αρχή της πολιτικής απορρήτου ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας διαθέσιμο στον Ιστότοπο.

7. COOKIES ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

7.1. Τα αρχεία cookie (cookies) είναι μικρές πληροφορίες κειμένου με τη μορφή αρχείων κειμένου, που αποστέλλονται από τον διακομιστή και αποθηκεύονται στο πλάι του ατόμου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο (π.χ. στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή κάρτας μνήμης smartphone - ανάλογα με το τι συσκευή που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας). Λεπτομερείς πληροφορίες για τα cookies, καθώς και το ιστορικό της δημιουργίας τους, μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, στη διεύθυνση εδώ: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Τα cookies που ενδέχεται να αποστέλλονται από τον Ιστότοπο μπορούν να χωριστούν σε διαφορετικούς τύπους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Λόγω του προμηθευτή τους:

1) δικό σας (δημιουργήθηκε από τον Ιστότοπο του Διαχειριστή) και

2) που ανήκουν σε τρίτα μέρη/οντότητες (εκτός από τον Διαχειριστή)

Λόγω της περιόδου αποθήκευσης τους στη συσκευή του ατόμου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα:

1) cookies περιόδου λειτουργίας (αποθηκεύονται μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού) και

2) μόνιμο (αποθηκευμένο για συγκεκριμένο χρόνο, που ορίζεται από τις παραμέτρους κάθε αρχείου ή μέχρι να διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο)

Λόγω του σκοπού χρήσης τους:

1) απαραίτητο (για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας),

2) λειτουργικό/προτιμητικό (επιτρέποντας την προσαρμογή της Ιστοσελίδας στις προτιμήσεις του επισκέπτη),

3) αναλυτικά cookies και cookies απόδοσης (συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου),

4) μάρκετινγκ, διαφήμιση και κοινωνικά (συλλογή πληροφοριών σχετικά με το άτομο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων σε αυτό το άτομο και τη διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων χωριστών από τον Ιστότοπο, όπως κοινωνικά δίκτυα

 

 

7.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιέχονται στα Cookies όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για τους ακόλουθους συγκεκριμένους σκοπούς:

Σκοποί χρήσης cookies στον Ιστότοπο του Διαχειριστή αναγνώριση των Παραληπτών Υπηρεσιών ως συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο και απόδειξη ότι είναι συνδεδεμένοι (βασικά cookies)
τήρηση ανώνυμων στατιστικών που δείχνουν πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος (στατιστικά cookies)
7.4. Ο έλεγχος στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού ποια Cookies (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου λειτουργίας των Cookies και του παρόχου τους) αποστέλλονται αυτήν τη στιγμή από τον Ιστότοπο είναι δυνατός με τον ακόλουθο τρόπο:

Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome:
(1) στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου στα αριστερά, (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Cookies".
Στον Firefox:
(1) στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασπίδας στα αριστερά, (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Επιτρέπεται" ή "Αποκλεισμένο", (3) κάντε κλικ στα "Cookies παρακολούθησης μεταξύ ιστότοπων", "Ιχνηλάτες κοινωνικών δικτύων" " ή "Περιεχόμενο από ιχνηλάτες"
Στον Internet Explorer:
(1) κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία", (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Επιλογές Internet", (3) μεταβείτε στην καρτέλα "Γενικά", (4) μεταβείτε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", (5) κάντε κλικ στο το πλαίσιο "Προβολή αρχείων".
Στο πρόγραμμα περιήγησης Opera:
(1) στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου στα αριστερά, (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Cookies".
στο Safari:
(1) κάντε κλικ στο μενού "Προτιμήσεις", (2) μεταβείτε στην καρτέλα "Απόρρητο", (3) κάντε κλικ στο πεδίο "Διαχείριση δεδομένων ιστότοπου"
Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, π.χ. στον ιστότοπο: https://www.cookiemetrix.com/ ή: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού που είναι διαθέσιμα στην αγορά δέχονται cookies από προεπιλογή. Ο καθένας έχει την επιλογή να καθορίσει τους όρους χρήσης cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του δικού του προγράμματος περιήγησης ιστού. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε εν μέρει (π.χ. προσωρινά) ή να απενεργοποιήσετε πλήρως την επιλογή αποθήκευσης Cookies - στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου (για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση η διαδρομή Παραγγελίας μέσω της Φόρμας Παραγγελίας λόγω μη απομνημόνευσης των Προϊόντων στο καλάθι κατά τα επόμενα βήματα της υποβολής της παραγγελίας).
7.6. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Ιστού στον τομέα των Cookies είναι σημαντικές από την άποψη της συγκατάθεσης για τη χρήση των Cookies από τον Ιστότοπό μας - σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυτή η συγκατάθεση μπορεί επίσης να εκφραστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων για τα Cookies και την αυτοκατάργησή τους στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού είναι διαθέσιμες στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού και στους ακόλουθους ιστότοπους (απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο):
στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome
στον Firefox
στον Internet Explorer
στο πρόγραμμα περιήγησης Opera
στο Safari
στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge
7.7. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Google Analytics και Universal Analytics στον ιστότοπο που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τον Διαχειριστή να διατηρεί στατιστικά στοιχεία και να αναλύει την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος των παραπάνω υπηρεσιών για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη διαχείριση του ιστότοπου και την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνονται. Ο Διαχειριστής, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω υπηρεσίες στον Ιστότοπο, συλλέγει δεδομένα όπως οι πηγές και το μέσο προσέλκυσης επισκεπτών στον Ιστότοπο και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στον Ιστότοπο, πληροφορίες για συσκευές και προγράμματα περιήγησης από τα οποία επισκέπτονται τον ιστότοπο, την IP και τον τομέα , γεωγραφικά στοιχεία και δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο) και ενδιαφέροντα.
7.8. Είναι δυνατό για ένα συγκεκριμένο άτομο να αποκλείσει εύκολα την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά του στον Ιστότοπο με το Google Analytics - για το σκοπό αυτό, μπορείτε, για παράδειγμα, να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. που είναι διαθέσιμο εδώ: https:/ /tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=el.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο διαχειριστής σάς ενθαρρύνει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που ορίζεται εκεί αφού μεταβείτε σε άλλους ιστότοπους. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο του Διαχειριστή.