biuro@isp4trucks.com
  • Klientas, naudodamasis garantinėmis sąlygomis, turėtų apie tai pranešti susisiekimo forma arba tiesiogiai gamintojo elektroninio pašto adresu biuro@isp4trucks.com.
  • Jeigu prekė neturi gamintojo garantinio talono, tuomet teisę į garantiją patvirtinantis dokumentas yra prie užsakymo pridedamas pirkimą patvirtinantis dokumentas.
  • Jei įsigyta prekė yra sugadinta arba, Jūsų nuomone, netinkamai veikia, susisiekite su vienu iš mūsų prekybos atstovų el.paštu arba telefonu.
  • Apie visus klausimus dėl įsigytos įrangos veikimo sutrikimų reikia pranešti darbuotojui skundo padavimo metu.
  • Sutaisytos arba pakeistos be defektų prekės visada grąžinamos klientui mūsų sąskaita.