biuro@isp4trucks.com

„Broker ubezpieczeniowy Galicja Brokers – ubezpieczenia transportowe, TIR” tworzy zespół osób, które nabyły bardzo duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracując przez wiele lat w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce, w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, relacji z klientami oraz likwidacji szkód. Cechuje nas wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Wspólnie szybciej rozwiążemy wiele problemów związanych ze szkodami. W tym celu naszym Partnerom zapewniamy szereg praktycznych i nowoczesnych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Prewencja szkodowa :

– darmowe szkolenia teoretyczne i praktyczne kierowców, spedytorów oraz personelu zarządzającego

– działania prewencyjne mające na celu obniżenie szkodowości oraz cen polis

– wdrażanie bezpieczeństwa we flotach

– bezpłatna pomoc prawna

– likwidacja szkód zaistniałych w Polsce i za granicą

– weryfikacja roszczeń zagranicznych ubezpieczycieli

 

Likwidacja szkód obsługa prawna

Naszym Partnerom zapewniamy nieodpłatną profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych, zarówno w postępowaniu likwidacyjnym jak i sądowym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce oraz w postępowaniach sądowych, nasi klienci mają gwarancję otrzymania należnego odszkodowania.

– likwidujemy szkody komunikacyjne i majątkowe (w tym z OC przewoźnika) zaistniałe w Polsce i za granicą

– zgłaszamy szkody ubezpieczycielowi

– informujemy o stanie likwidacji szkody

– koordynujemy oględziny pojazdów i mienia

– weryfikujemy wysokość i prawidłowość wyliczonej szkody

– weryfikujemy zasadność roszczeń zagranicznych ubezpieczycieli

– współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami oraz kancelariami prawnymi z Polski i zagranicy

– wnosimy odwołania i zażalenia

– reprezentujemy poszkodowanych przed sądami

– nadzorujemy postępowania egzekucyjne

 W celu zaoszczędzenia cennego czasu, pieniędzy i nerwów naszych klientów, już na etapie likwidacji szkód negocjujemy z ubezpieczycielami zawarcie satysfakcjonujących ugód. Jedna z nich przekroczyła 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

Zapewniamy :

– kompleksowe ubezpieczenia z zakresem dostosowanym do indywidualnych potrzeb firmy w tym przeanalizujemy oferty zakładów ubezpieczeń i wybierzemy najlepszą

– wynegocjujemy z ubezpieczycielami korzystne warunki umów, klauzule ochronne (rażące niedbalstwo, nieprawidłowo zamocowany ładunek, jazda pod wpływem alkoholu itd.)

– zapewnimy wykonanie zawartych umów ubezpieczenia

– monitorujemy terminy płatności składek, ewidencjonujemy polisy

– wypowiadamy umowy ubezpieczenia, realizujemy zwroty składek

– wynegocjujemy z leasingami możliwość ubezpieczenia we własnym zakresie

www.galicjabrokers.pl