biuro@isp4trucks.com
Jedným z najdôležitejších prvkov dizajnu auta je autobatéria. Je zdrojom elektrickej energie pre všetky systémy v aute, ktoré ju potrebujú na fungovanie. Dnes je význam autobatérie ešte väčší, pretože automobilky do najnovších modelov zaraďujú čoraz viac elektronických súčiastok – rôzne senzory, obrazovky, navigačné systémy či systémy, ktoré umožňujú personalizáciu interiéru auta. Čoraz častejšie sa môžeme stretnúť aj s automatizáciou samotného procesu riadenia. Všetky tieto komponenty vyžadujú na svoju činnosť určité množstvo elektrickej energie – na ich efektívne fungovanie je potrebná vhodná batéria, ktorá zabezpečí potrebné množstvo elektriny v čo najkratšom čase. Preto sa musel vyvinúť aj samotný dizajn a technológia používaná na výrobu batérií – spolu s vývojom automobilových systémov. Batérie pre automobily sú vybavené stále inovatívnejšími a inovatívnejšími riešeniami, aby sa maximalizovala ich funkčnosť a životnosť – a tým sa zvýšil komfort jazdy.